Home

De diagnose kanker heeft een enorme impact op een mensenleven, kanker brengt angst en verdriet teweeg en maakt de toekomst onzeker. Niet alleen bij diegene die kanker heeft, maar ook bij hun naasten.

Inloophuis Debora is een initiatief van de Stichting Inloophuis Delft en Omstreken en is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker en hun naasten. Inloophuis Debora biedt op niet therapeutisch gebied een steuntje in de rug aan mensen met kanker ongeacht hun leeftijd, soort kanker, behandelfase of vooruitzichten. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop.
Ook uw partner, gezin en direct betrokkenen zijn welkom, want "kanker heb je niet alleen". Nadat de behandeling is afgerond, kunnen u en uw naasten ook bij het Inloophuis terecht ter ondersteuning in het verwerkingsproces van deze ingrijpende periode.

U kunt in het Inloophuis Debora terecht voor een kop koffie/thee, een praatje, een luisterend oor, steun, informatie en activiteiten in een veilige, gastvrije en huiselijke omgeving. U bent ook welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn en uw zinnen te verzetten tijdens een sportieve of creatieve activiteit (zie voor meer informatie het activiteitenprogramma op onze website). Voor en na de verschillende activiteiten is er ruimschoots mogelijkheid voor informeel lotgenotencontact. Verder worden er regelmatig themabijeenkomsten en lezingen georganiseerd.
Samenvattend kan gesteld worden dat bij het Inloophuis Debora bijna alles kan en niets hoeft…. U bent onze gast!

Loop gerust eens binnen en maak kennis met het Inloophuis Debora en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn.  Wellicht kunnen wij ook u iets bieden?

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en incidenteel tijdens de avonduren (raadpleeg voor de inhoud van het activiteitenprogramma en de avondopenstelling het hoofdstuk "Activiteiten").

Dagelijkse leiding en bestuurlijke organisatie
De dagelijkse leiding is in handen van een parttime coördinator. Deze stuurt, ondersteunt en begeleidt o.a. het team van ruim zeventig gastvrouwen/heren en activiteitenbegeleiders en verzorgt de invulling en uitwerking van het avtiviteitenprogramma.
Het bestuur van de Stichting Inloophuis Delft en Omstreken is, naast het scheppen van de voorwaarden rond de continuïteit van de organisatie, financieel beheer, huisvesting e.d., verantwoordelijk voor het bedenken, opstellen en vastleggen van het inhoudelijk beleid.
Zowel de gastvrouwen/heren, activiteitenbegeleiders, leden van de commissies, diverse overige betrokkenen als de bestuursleden zijn vrijwilligers die zich allen volledig belangeloos inzetten voor het Inloophuis en haar prachtige doelstellingen.

Financiële basis
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de diensten van het Inloophuis en om deze laagdrempeligheid te stimuleren, is deelname aan alle activiteiten volledig gratis.
Het Inloophuis is volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring, donaties en legaten. Alleen al de vaste lasten voor huisvesting en salariëring van de coördinator bedragen meer dan € 60.000,-- per jaar.

ANBI
"Stichting Inloophuis Delft en Omstreken" en de "Stichting Vrienden van het Inloophuis" zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor binnen de daarvoor geldende kaders fiscaal aftrekbaar.

Delft voor Elkaar
Inloophuis Debora is partner van Delft voor Elkaar. Dit is een krachtig samenwerkingsnetwerk met een lange verankering in de gemeente Delft. Het is een samenbundeling van zorg-, sport- en welzijnspartijen en kent de ins en outs van de stad. Zij hebben hun roots in de gemeente en staan in direct contact met alle bewoners, waardoor zij zich effectief kunnen inzetten voor kwetsbare mensen. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.

IPSO
Inloophuis Debora is aangesloten bij IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Klik op onderstaand logo voor meer informatie.


  

Koninklijke onderscheiding voor initiatiefneemster Inloophuis Debora.
Elle Marie Valkenburg, de initiatiefneemster van Inloophuis Debora, is zaterdag 24 april 2015 in het stadhuis koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg het 'lintje' opgespeld door burgemeester Verkerk, die 10 jaar geleden het Inloophuis Debora opende. Voor meer info; klik op onderstaande links.
Gemeente Delft
Omroep West

Delftse Pluim & Veer
In november 2003 werd Inloophuis Debora genomineerd voor de Delftse Pluim. In 2007 ontvingen we de Delftse Pluim. De tekst van het toenmalige juryrapport staat nog steeds!
Samenvatting Juryrapport Delftse Pluim 2007; Het Inloophuis is vanaf de grond opgebouwd en is inmiddels in Delft e.o. een begrip geworden. De structuur staat, de organisatie draait, gasten weten het Inloophuis te vinden en zo vervult het huis een bijzondere plaats in een bijzondere en kwetsbare levensfase van de gasten en hun familie. Een belangrijke voorziening waar behoefte aan is. Enkele jaren geleden zijn ze genomineerd voor een Pluim, in de fase dat er nog geen huis was en de club net uit de startblokken was gekomen. De jury vond het toen nog te pril, nog te weinig feitelijk gepresteerd, om ze met een Pluim te belonen. Nu ze de belofte waar hebben gemaakt, verdienen ze de Pluim.